Soyucu Kule Tw-Str Serisi

EKİPMAN TÜRÜ:
Soyucu kulesi

ÇALIŞMA İLKESİ:
Uçucu bileşik soyma kulesi ve soyulmuş bileşiğin biodesulf temizleyiciyle işlenmesi.
Sıyırma kulesi, bir akışkandaki (atık su ve işlem suyu) uçucu bileşik konsantrasyonunu (örneğin amonyak) azaltmak için kullanılır.
biodesulf sıyırma kulesinde işleme tabi tutulacak olan sıvı kulenin tepesine itilir ve hava / sıvı temas alanını arttırmak için kuleye yerleştirilen ve karşı akımın olduğu özel doldurma paketlerinden püskürtme memesiyle aşağıya doğru serpilir Hava akımı uygun vantilatör ile iletilir.

Bu aşamada, bileşik akışkandan havaya aktarılır. Soyma kulesinden çıkan egzoz havası, çevre kanunu sınırları dahilinde atmosfere salınacak kirletici konsantrasyonunu azaltmak için kimyasal bir temizleyiciye taşınır.

Doğru bitki boyutu, akışkan akış hızı ve içeri / dışarı bileşik konsantrasyonu ile yakından ilgilidir. Tesis boyutunu ve maliyetini azaltmak için sıyırma verimini artırmak için sıcak hava kullanmak mümkündür.

Biodesulf Biyogaz Çevre Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.

Bahçelievler Mah. Yıldızlı Sok. Emre Apt. No:11/1 Bahçelievler/İST
Tel : +90 (212) 643 67 57 | Fax : +90 (212) 643 67 57
info@biodesulf.com