Tüp Kule Entegre Fan Vtw-F® Serisi

EKİPMAN TÜRÜ :
Entegre fanlı tüp kule temizleyici

ÇALIŞMA İLKELERİ :
Biodesulf  Yıkayıcı tarafından işlenen havadaki kirleticiler, indirgeme reaktifleri ile yıkanarak kimyasal reaksiyonla emilir. Biodesulf tarafından üretilen standart temizleyiciler, daha fazla verimlilik sağlamak ve daha kısıtlayıcı yasal standartlar içindeki emisyonları garanti etmek için çift aşamalıdır.

Birinci Aşama ( Tüp ) :

İçeri giren kirli hava, boğazda yüksek hızda oluşturulan güçlü türbülans nedeniyle, yıkama işlemiyle temasa zorlandığı ve optimal ön işleme koşulları sağlandığı tüp açıklığından temizleyiciye çekilir.

İkinci Aşama (kule) :

Kirlenmiş hava, kule ‘den yıkama kulesine reaktif devridaim tankı içinden geçer. Kulede hava, geniş bir temas alanı üzerinde düşük bir hızla tekrar yıkanır. Kule entegre edilmiş fan aracılığıyla egzoz havası atmosfere salınır. Sıvı taşınmasını engellemek için kuleye (buğu damlalarını ayırmak için alveolar paketleri) kuleler yerleştirilir.

Biodesulf Biyogaz Çevre Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.

Bahçelievler Mah. Yıldızlı Sok. Emre Apt. No:11/1 Bahçelievler/İST
Tel : +90 (212) 643 67 57 | Fax : +90 (212) 643 67 57
info@biodesulf.com